കീറ്റോ ഡയറ്റിനിറ്റിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസിലാക്കുകയും അവയെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ

ആദ്യം, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പുതിയ ഭക്ഷണക്രമത്തോട്  നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചേക്കാം .

മസ്തിഷ്കം ഈ രീതിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ  തുടക്കത്തിൽ സമയം എടുക്കുകയും കൂടുതൽ കാർബ്‌സ്  നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത് വിശക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു .മിക്ക ആളുകൾക്കും, ഇത് സമ്മർദ്ദകരമായ ഒരു സാഹചര്യമായി മാറുന്നു, അവർക്ക് ചെറിയ പനിയും ക്ഷീണവും നേരിടേണ്ടിവരാം.

ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പനിയെ  കീറ്റോ ഫ്ലൂ എന്നാണ് സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നത്.

കീറ്റോ ഫ്‌ളുവിന്‌  ,സാധാരണ പനിയുടെ അതെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് കണ്ടു വരുന്നത് .

എന്നാൽ നിങ്ങൾ  ഗുളികകൾ എടുക്കുകയാണെകിൽ  ഒരു  ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിക്ക ആളുകളിലും കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടു വരുന്നത് .

ഇതൊരു തെറ്റായ ചിന്താഗതിയാണ് . ഇത് അവരുടെ ഡയറ്റിങ് പ്രക്രിയയെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം

അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഉപടദേശം ലഭിക്കാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം .

കീറ്റോ  ഡയറ്റ് സമയത്ത്  പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണിത്.

നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ പഴയ ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും കീറ്റോ ഫ്ലൂ  വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ  ഡയറ്റിങ്  പ്രക്രിയ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

ഇവിടെയാണ് ഒരു കീറ്റോ കടന്നു   കോച്ച് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കീറ്റോ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ

അവർ  നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും! കാരണം – നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലാണ്  ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ,…

കീറ്റോ ഫ്ലൂ സമയത്ത്… നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും ആരോഗ്യപരിശോധനകൾ നടത്തുകയും  കൂടാതെ പ്രചോദിതരാകുകയും ചെയ്യണം .

സാധാരണയായി കീറ്റോ ഫ്ലൂ  ഇൻഫ്ലുവൻസ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും .. അതോടു കൂടി കീറ്റോ പനി അവസാനിച്ചു .ശേഷം നിങ്ങൾക്ക്   മധുരപലഹാരങ്ങളുടെയോ കാർബ്‌സിന്റെയോ ആസക്തി ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടാകില്ല .

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കീറ്റോസിസ് ഘട്ടത്തിലാണ്.ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലിവർ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ കീറ്റോൺ ബോഡികൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും , നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ  വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നുമാണ്.

അതുകൊണ്ട്നിങ്ങളുടെ പേശി ടിഷ്യുകൾ കൊഴുപ്പ് ശേഖരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

വിശ്വസിക്കൂ കീറ്റോസിസ് ഒരു മികച്ച  അനുഭവമാണ്  എനിക്കുമാതുപോലെയായിരുന്നു .

മൊത്തമായി  പറഞ്ഞാൽ   ഒരു പുതിയ ജീവിതശൈലിയാണ്  .ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിങ്  പ്രക്രിയയിൽ ഊർജ്ജത്തിനായി കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റുകൾക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊഴുപ്പ് കത്തിക്കുന്നു.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു .

Questions