സമഗ്ര ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ആമുഖം

ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശരീരഭാരം കുറയ്കക്കാൻ സഹിക്കാനും , ശാരീരികക്ഷമത കൂട്ടുവാനും  , പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുവാനും , സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ്, ഉറക്കം, മനസ്സ്-ശരീരം, പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി , ശരീര ഭാരം കുറയൽ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്  പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ  ക്ളൈന്റുകളുളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമേകാനുമായാണ്  ഹെൽത് ആൻഡ് വെൽനെസ്സ് കോച്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഹെൽത് ആൻഡ്  വെൽ‌നെസ് കോച്ചിംഗിന്റെ ഫലം ജീവിതശൈലി മാറ്റത്തിനും സുസ്ഥിരമായ ജീവിതശൈലി വിപുലീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു .

പലരും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ  വിഷമിക്കുന്നു – ഉദാ. അനിയന്ത്രിതമായ സമ്മർദ്ദം, അമിത ഭാരം, ജീവിത സന്തുലിതാവസ്ഥ, കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജം, ശാരീരികക്ഷമത, പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ .

അവർക്ക് ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും  അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും നിക്ഷേപം നടത്തുവാനും ,  ഊർജ്ജസ്വലത വളർത്തുന്നതിനും തടയാവുന്ന ഒരു രോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നു .

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളെ പെരുമാറ്റ മന ശാസ്ത്രജ്ഞർ “പ്രീ-ചിന്തകർ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ചില ആളുകൾ  ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും വരുത്താതെ നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ  അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ കഴിവിലേറെ ആല്മവിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ , മിക്ക ആളുകളെയും “ധ്യാനികൾ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് അവർ പതിവായി ചിന്തിക്കുകയും മാറ്റത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ തൂക്കി നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുന്നത് നടപ്പാക്കലാണ്- അതായത് ആളുകൾക്ക് ജീവിതശൈലിയും മാനസിക പരിജ്ഞാനവും ഇല്ല കഴിവുകൾ, ശേഷികൾ, പ്രക്രിയകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, മാനസികാവസ്ഥകൾ, സ്വയംഭരണവും ശാശ്വതവുമായ ജീവിതശൈലി മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പിന്തുണ എന്നിവ .

ആളുകൾ  ഇത്തരത്തിലുള്ള  നേരിടുന്ന  പോരാട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ ഹെൽത് ആൻഡ് വെൽനെസ്സ് കോച്ചുകൾ  സഹായിക്കുന്നു. അതായത് സ്വയം സമാനുഭാവം, സ്വയം പ്രചോദനം, സ്വയം അവബോധം, മന പൂർവ്വം, പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും, ആത്മവിശ്വാസം, ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, ഉന്മേഷം എന്നിവ പോലുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ഒപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. അവരുടെ പുതിയ ജീവിതശൈലി സ്വയം  ആരാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എന്നിങ്ങനെ .

ഹെൽത് – വെൽനസ് കോച്ചുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന മാനങ്ങൾ ഇവയാണ്:

വെൽനസ് റോൾ മോഡലുകളായി സേവനം ചെയ്യുന്നു.

ഒന്നിലധികം ജീവിതശൈലി മേഖലകളുടെ സമഗ്രവും വ്യക്തിഗതവുമായ സംയോജനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

കൃത്യസമയത്ത് ജീവിതശൈലി പരിജ്ഞാനവും നൈപുണ്യവും നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു

ശാശ്വതമായ മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന മാനസിക വിഭവങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.

മാറ്റത്തിന്റെ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നു.

മറ്റ് റിസോഴ്‌സുമായും  പ്രൊഫഷണൽ വിദഗ്ധരുമായും ആവശ്യാനുസരണം കണക്റ്റുചെയ്യുന്നു

യോഗ്യതകൾ, പരിശീലനം, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ആരോഗ്യ കോച്ചുകളും വെൽനസ് കോച്ചുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഈ വളർന്നുവരുന്ന തൊഴിലിന് മുൻഗണനയും ആവശ്യമാണ്.

 

Questions