കീറ്റോ കോച്ചിംഗ് ആമുഖം

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ…

ഞാൻ സന്തോഷ്,

ഞാൻ ഒരു കീറ്റോ കോച്ചാണ്

ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനും ഡോക്ടറും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വിറ്റാമിൻ- മിനറലുകളെ  പരിപാലിക്കുകയും ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ

ഒരു കീറ്റോ കോച്ച് കൃത്യമായ ഡയറ്റിങ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ മികച്ച ഒരു ജീവിത രീതി പിന്തുടരുവാനായി പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു .

നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർമാരും ഡയറ്റീഷ്യൻമാരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതികൾ  പിന്തുടരാം എന്തൊക്കെ പിന്തുടരുന്നത്  എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു .

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും പ്രത്യേക ആരോഗ്യസ്ഥിതികൾക്കുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ കീറ്റോ  ഡയറ്റ് പിന്തുടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു .നിങ്ങൾക്ക്  ഒരു കീറ്റോ  ഡയറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടായേക്കാം .

അത് ഐ.ബി.എസ് ആകാം.

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ആകാം .

അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അവരുടെ ശരീരം മനസിലാക്കി അത്  പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാകാം .

കാരണങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും.

നിങ്ങളുടെ  ജീവിത ക്രമം  ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കീറ്റോ  കോച്ച് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു . കൂടാതെ  അത് കൃത്യമായി പിന്തുടരുവാനും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു .

നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ .. പുതിയ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ .. ആരോഗ്യ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും.

കീറ്റോ  ഡയറ്റ് എന്നത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണരീതിക്ക് പകരം   ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി  പിന്തുടരുന്നതാണ്.

ഒപ്പം

അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നില്ല .

കീറ്റോ ഡയറ്റ് ജീവിത ശൈലി പിന്തുടരുവാനായി നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള  മിടുക്കരായ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് .നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലുടനീളം നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും

നിങ്ങളുടെ കീ റ്റോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു വിജയമാകുവാനായി  ഞാൻ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനും ഡോക്ടറുമൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുതാകും .കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫോം വഴി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ  മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും .

 

 

Questions

Hey, wait!Subscribe to us and get latest news

Before you go, Subscribe to us to get latest news.